Webové technologie, které používám

5. 05. 2011 - Články -> Titulní strana

infoTvorba webových stránek je odvětvím, které zahrnuje poměrně velkou škálu různých technologií a programovacích jazyků. Vhledem k faktu, že tyto technologie mají potenciál nekontrolovaně se rozvíjet, je potřeba dodržovat určité standardní postupy, kterým by se měli přizpůsobit vývojáři webových prohlížečů i webových stránek. Právě z tohoto důvodu vzniklo mezinárodní konsorcium W3C, jehož členové společně s veřejností vyvíjí webové standardy pro World Wide Web. Každý moderní web by měl tyto standardy bezpodmínečně dodržovat, jedině tak si může zajistit přístupnost ze všech webových prohlížečů včetně nastupujících mobilních verzí.

Programovací jazyky

  • XHTML - Základní značkovací jazyk pro tvorbu hypertextových dokumentů
  • XML - Obecný značkovací jazyk - je určen především pro výměnu dat mezi aplikacemi (např. RSS kanály, exporty zboží z e-shopů do externích vyhledávačů, export dat do ekonomických SW, apod.) a pro publikování dokumentů.
  • XSLT - Transformace dokumentu v XML na jiný, odvozený dokument - v XML, HTML nebo textový.
  • CSS - Jazyk pro popis způsobu zobrazení stránek napsaných v jazycích HTML, XHTML nebo XML
  • JavaScript - Programovací jazyk, který je vykonáván přímo ve webovém prohlížeči - je vhodný pro obsluhu a kontrolu formulářů, ulehčení administrace.
  • PHP - Programovací jazyk, který pracuje na straně serveru. PHP generuje zdrojové kódy XHTML a XML na základě nastavení v administraci a databázi.
  • AJAX - Moderní technologie, která spojuje výše popsané jazyky dohromady, je vhodná pro skryté přenosy dat mezi klientem a serverem, čímž tak odpadá zbytečné znovunačítání stránek při každé akci.

Databázové systémy

  • SQLite - Nejedná se sice o plnohodnotný databázový systém, pro jednoduché webové aplikace je však vhodný díky svojí minimální hardwarové náročnosti a multiplatformosti. SQLite je databáze, která se vejde do jediného datového souboru. SQLite využívám na většině manších až středně velkých www.
  • MySQL - Nejpoužívanější databázový systém pro webové aplikace. MySQL bylo od počátku optimalizováno především na rychlost, a to i za cenu některých zjednodušení proti ostatním databázovým systémům. VYužívám jej pro větší webové prezentace a e-shopy.
  • PostgreSQL - Plnohodnotný databázový systém vhodný především pro rozsáhlé webové projekty

Valid XHTML 1.0 Strict