Překladatelské služby

infoK realizaci webových stránek mohu nabídnout i službu profesionální překladatelky, se kterou úzce spoluracuji. Zajišťuji překlady odborných textů do německého a anglického jazyka za zvýhodněné ceny. Samozřejmě je možné také zajistit překlady do ostatních jazyků prostřednictvím některé z překladatelských agentur. Přesvěčte se např. na webu www.beauty-zur-linde.at .


Korektury textu webových stránek

Český jazyk je velice rozmanitý a v porovnání s např. germánskými jazyky i velice obtížný. Ne vždy a ne každý si je jist kvalitou svého textového projevu a právě z těchto důvodů jsou korektorské služby hojně využívány.

Základem jsou pravopisné korektury, které vyžadují bezchybnou znalost jazyka a v podstatě stejně důležité jsou korektury gramatické, které zajistí správný slovosled, větné konstrukce a předložkové vazby. Neméně důležité je zachování jednotného stylu, jakým je text psán a pro které cílové slupiny je určen.


Kam dále?

  1. Objednávka korektury textů
  2. Získat informace o cenách
  3. Prohlédnout realizované webové stránky